hàng vừa về bán luôn cho nóng

sim mới nguyên vĩ , chưa kích hoạt

nhà xe ở hải dương mua thì quá chuẫn

01634.969.969

016
34.979.979

016
34.989.989

giá lẻ call..

giá lô 1tr5.. ( nofix )

giao dịch toàn quốc