Taxi Vip: 0906.286.286 giá 16tr.
0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười) giá 12tr.
0905.356.356 giá 7,5tr.
0934.128.128 (Chắc Mãi Phát, Chắc Mãi Phát) giá 6tr.
0934.301.301 (3 in 1, 3 in 1) giá 3,2tr.
0986.490.490 giá 4tr.
Dễ Nhớ: 0969.333356 (nk) giá 2,5tr.
0966.111159 (Đầu kép, Tứ 1 Vững chắc, nk) giá 2,5tr.
0976.13.1102 (Nhất Nhất Không Nhì, nk) giá 2tr.
0986.23.1368 (Nhất Tài Lộc Phát) giá 3,5tr.
Lh: 0909361102