Taxi Vip: 0906.286.286 giá 16tr.
0978910.910 (Đẹp và Độc Đáo nhất dòng Taxi 910.910, kích hoạt ngày 9/10/2012) giá 12tr.
0905.356.356 giá 7,5tr.
0934.128.128 (Nhất Mãi Phát, Nhất Mãi Phát) giá 6tr.
0934.301.301 (Đại Tài Tử. 3 trong 1, 3 trong 1) giá 3,2tr.
0986.490.490 giá 4tr.
Hàng Độc: 0976.13.1102 (Độc Nhất Vô Nhị, nk) giá 2tr.
0969.333356 (Tứ Tài Phúc Lộc, nk) giá 2,5tr.
0966.111159 (Tứ 1 Vững Chắc, Tiến đều 4 nút 1, 5, 9, nk) giá 2,5tr.
0986.23.1368 (Sinh Tìa Lộc Phát) giá 3,5tr.
Lh: 0909361102