TÌNH HÌNH LÀ MÌNH MỚI MUA 1 EM IPAB
NÊN DƯ E NÀY MÌNH ĐỂ LẠI CHO AE NÀO CẦN XAI
MÁY TÍNH BẢNG VIEWPAB7...
XAI SIM 3G..GỌI ĐT... 2 CAMERA..màn hình 7nich
CHÍNH HÃNG VIEWSONIC
MÁY CÒN MỚI 95%
CÒN BẢO HÀNH NHA AE
MÌNH MỚI MUA 3THANG HA
GIỜ MÌNH KO XÀI NƯA
MÌNH ĐỂ LẠI CHO AI CẦN XAI NHA
MÁY CÒN MỚI NHƯ ZIN NHA
MẤY BẠN VÀO GOOGLE XEM SE BIẾT
GIÁ..1TR5
[IMG]
máy ơ ngoài mới toan
mình ở q6 nha
đường gia phú
đt. 09837888117(trung)