em nó nè:
NổNổNổNổ0949.056789 NổNổNổNổ

Ai có sim nào cần đổi ghi số và giá tiền. Mình sẽ call lại khi chọn được số. Thanks.