[TD]
Đăng lúc: 15:30, ngày 15/05/2013 - Đà Nẵng
Đã xem: 1 . Mã Tin: 20575262

Khách vãng lai

Nội dung Ẩn tinThan phiềnCú pháp SMS 18-12-2012
* Khóa học hè: 9,10,11,12

Khoá hè lớp 9 lên 10
3 NĂM CUỐI CỦA ĐỜI HỌC SINH. BẠN HOẠCH ĐỊNH GÌ CHO CUỘC ĐỜI MÌNH
I. GIỚI THIỆU
Lớp 10 là khối lớp đầu cấp 3, học sinh phải làm quen với kiến thức mới, chuyên sâu.*OLYMPIA**tổ chức chương trình học hè, kèm sát từng đối tượng học sinh với mong muốn rèn luyện kĩ năng tự học, trang bị kiến thức vững chắc để học sinh học tốt chương trình lớp 10.
II. KẾ HOẠCH
- Gia sư hệ thống lại kiến thức cơ bản các môn cấp 2 và cho học sinh làm quen chương trình lớp 10.
- Rèn cho học sinh kĩ năng tự học từ những sách tham khảo tốt do gia sư cung cấp, từ đó tự giải quyết vấn đề, thông qua các bài tập về tự luận và trắc nghiệm.
III. NỘI DUNG
1. Môn Toán:
- Ôn tập giúp học sinh nắm vững được phương trình bậc 2, hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- Hiểu khái niệm cơ bản về tập hợp, các phép toán giữa hai tập hợp.
- Kĩ năng giải các dạng phương trình và bất phương trình (phương trình qui về bậc nhất, bậc hai), hệ phương trình và hệ bất phương trình (đây là một nội dung chính trong chương trình ôn thi đại học).
- Giúp học sinh làm quen với phần học mới như góc lượng giác và công thức lượng giác, cách giải các bài toán hình học phẳng bằng phương pháp tọa độ (đây cũng là một phần trong nội dung ôn thi đại học).
2. Môn Lý:
- Ôn tập cho học sinh các khái niệm cơ bản về vật lý lớp 10 như: thế nào là Lực, Công, Công suất, các loại chuyển động, các dạng tồn tại của vật chất.
- Giúp học sinh hiểu được động học và động lực học chất điểm, sự cân bằng của vật rắn và các định luật bảo toàn.
- Giúp học sinh giải thích được với các hiện tượng xung quanh liên quan đến cơ học.
3. Môn Hóa:
- Ôn tập, củng cố kiến thức Hóa cấp 2, gồm những nội dung cơ bản có liên quan đến suốt quá trình học hóa*ở trường PHTH: nguyên tố, hóa trị của nguyên tố, hợp chất hóa học tiêu biểu và các phương trình hóa học thông dụng.
- *Giúp học sinh từng bước làm quen với các khái niệm chuyên sâu của Hóa đại cương: Nguyên tử và các dạng toán liên quan, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa khử và các dạng toán liên quan.
4. Môn Anh:
*Hệ thống lại những kiến thức căn bản cấp 2: Các thành tố của câu (Sentence Elements), Các mẫu câu cănbản (Basic Sentence Patterns), Thì thể (Tenses, Forms), Động từ và các dạng biến thể của động từ·
(Verbs)…
- *Tiếp thu và nâng cao thêm một số kiến thức mới về văn phạm ngữ pháp: Câu điều kiện loại 1, 2 3
(Conditional Sentences), Câu bị động (Passive Voice), các dạng của lời trần thuật ( Reported Speech ),Phát âm, nhấn âm (Pronunciation, Stress).
- Thực tập các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan dựa trên các lượng kiến thức từ các bài khóa và các bài đọc thêm.
Khoá hè lớp 10 lên 11
BẠN ĐÃ ĐI ĐƯỢC 1/3 CON ĐƯỜNG THPT. *2/3 CÒN LẠI THÌ SAO?
Trang bị kiến thức nền tảng vững chắc giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất trong quá trình học tập và rèn luyện bản lĩnh bước vào con đường mới, chân trời mới.Bước ngoặt đầu tiên sẽ là cổng trường Đại Học, Cao Đẳng năm 2012.
I. GIỚI THIỆU
Lớp 11 được xem là khó nhất bậc THPT vì khối lượng lẫn độ khó của kiến thức.*OLYMPIA*tổ chức chương trình học hè nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức cũ, đồng thời giới thiệu những nội dung mới như*Lượng giác, Hình học không gian, Quang hình...
II. KẾ HOẠCH
- Hệ thống lại kiến thức cơ bản của chương trình lớp 10 và dạy chương trình lớp 11.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tự học từ những sách tham khảo tốt do gia sư cung cấp, từ đó tự giải quyết*vấn đề, thông qua các bài tập về tự luận và trắc nghiệm.
III. NỘI DUNG
1. Môn Toán:
Toán lớp 11 là nội dung khó nhất trong chương trình Toán ở bậc THPT:
- *Phần lượng giác (giải phương trình và bất phương trình lượng giác) và Tổ hợp, xác suất (một nội dung ôn*thi đại học).
- Học sinh sẽ làm quen với một khái niệm toán học hoàn toàn mới và tương đối khó là Giới hạn và Hình học*không gian cổ điển (để học tốt phần này học sinh phải có khả năng tư duy trừu tượng mới có thể chứng*minh được các bài toán hình học không gian).
- Đạo hàm, đây là kiến thức cơ sở để* giúp học sinh học tốt phần giải tích lớp 12.
2. Môn Lý:
- *Các khái niệm về vật lý cơ bản cho chương trình Lý lớp 11: thế nào là điện tích điện trường, từ trường,*cảm ứng điện trường, dòng điện trong các môi trường (đã học ở chương trình lớp 9), quang hình…
- Làm bài tập để hiểu rõ hơn các khái niệm vật lý này, từ đó giúp học sinh giải thích được các hiện tượng*xung quanh liên quan đến điện từ trường, hiện tượng quang học...
3. Môn Hóa:
- Ôn tập lớp 10: phản ứng oxi hóa- khử, quá trình khử và oxi hóa, các hợp chất quan trọng (oxi, lưu huỳnh,*halogen).
- Giúp học sinh làm quen với các khái niệm mới cũng như chuyên sâu các kiến thức cũ về:
*Sự điện li: độ PH, các hợp chất acid- muối- bazo, phản ứng trao đổi ion.-
*Giới thiệu về các hợp chất của Cacbon.-
*Những nội dung cơ bản và trọng tâm về hóa học hữu cơ.-
4. Môn Anh:
- Ôn tập lại văn phạm lớp 10:
*Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích/kết quả/lý do/nhượng bộ (Phrases and Clauses of Purpose/Result/-*Reason/Concession)
*Các cụm từ thông thường theo sau bởi giới từ (Common Words and Phrases followed by Preposition)-*Danh động từ - động từ nguyên mẫu (Gerund - Infinitive), Văn phong (Style)…-
- *Nắm chắc các cấu trúc câu, cách thành lập, cách nhận biết các thì thể, nhận dạng các hình thức của từ để*ứng dụng vào việc làm bài tập trắc nghiệm khách quan hiệu quả.
- Liên kết các nội dung bài khóa, ôn tập tự vựng, nâng cao thêm vốn từ bên ngoài và các Thành ngữ
(Idiomatic Expressions), bài tập về giới từ…
...*
Khoá hè 11 lên 12*
Khóa học giúp cho các bạn học sinh ôn tập củng cố những phần kiến thức trọng tâm lớp 10, 11 có trong các đề thi ĐH, CĐ và bổ sung kiến thức lớp 12 nhằm phục vụ cho kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 - 2012.**
I. GIỚI THIỆU
Lớp 12 rất quan trọng đối với học sinh vì sẽ có 2 đợt thi quan trọng, nên việc hệ thống và củng cố kiến thức*các môn chính cấp 3 (10, 11, 12) là rất cần thiết. Bên cạnh đó*OLYMPIA*tư vấn giáo dục giúp học sinh có*định hướng trước về khối thi, ngành thi, trường dự kiến thi để học sinh có kế hoạch học tập phù hợp tốt nhất năm*học.
II. KẾ HOẠCH
- Hệ thống lại kiến thức cơ bản các môn lớp 10, 11 làm nền tảng cho việc dạy chương trình lớp 12.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích và làm bài tự luận, trắc nghiệm.
- Cung cấp và giúp học sinh làm quen với các dạng bài thi của các năm trước, chuẩn bị tinh thần vững vàng
cho các đợt thi sắp tới.
III. NỘI DUNG
1. Môn Toán:
- Phần Đại số: học sinh sẽ làm quen với phương pháp giải các dạng phương trình mũ và phương trình*logarit. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được rèn luyện thêm kĩ năng giải phương trình trong trường số thực và*số phức.
- Phần Giải tích lớp 12 là phần quan trọng trong nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT cũng như kì thi đại học.*Học sinh biết cách khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm hữu tỉ (bậc 1/1 và*bậc 2/1).
- Phần Hình học: học sinh sẽ được chú trọng giảng dạy phần hình học giải tích không gian (giải quyết các*bài hình học không gian thông qua phương pháp tọa độ).
- Ngoài việc học những kiến thức mới, học sinh cần phải ôn tập lại những kiến thức cũ ở lớp 10, 11 để*chuẩn bị cho kì thi đại học.
2. Môn Lý:
- Ôn tập Lý lớp 11: thế nào là dao động, các loại dao động, tụ điện, cuộn dây, điện trở, các tính chất vật lý*của ánh sáng.
- Giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về chuyển động vật rắn, các dạng dao động điều hòa, các dạng mạch* điện*xoay chiều (phần chính trong các nội dung thi tốt nghiệp và thi Đại học)
- *Làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm
3. Môn Hóa:
- *Ôn tập lớp 11: bao gồm các tính chất vật lý, tính chất hóa học, cách điều chế và ứng dụng của các loại*hydrocacbon, các nhóm chức
- Làm quen với chất hữu cơ đa chức, các chất hữu cơ gần với thực tế đời sống hằng ngày như protein,*amin, polime, chất béo, cao su...
- Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm và các dạng bài thi trắc nghiệm.
4. Môn Anh:
- Hệ thống lại toàn bộ khối kiến thức về văn phạm ngữ pháp lớp 10 và 11: cách sử dụng thì (Tenses), sự kết*hợp thì (Sequence of Tenses), thành tố của câu (Sentence Elements); các điểm nhấn ngữ pháp quan trọng:*Câu tường thuật (Reported speech), câu bị động (Passive voice), Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses),*Câu điều kiện (Conditional Sentences), So sánh (Comparisons)…
- Luyện các kỹ năng đọc hiểu (Reading comprehension, Scanning, Skimming), nghe nói (Listening and
Speaking Skills) theo từng chủ đề liên quan đến xã hội và cuộc sống để có thể ứng dụng hiệu quả, nhất là*kỹ năng nghe và nắm được ý chính (Listening for main ideas).

****** ĐỘI NGỦ GIẢNG VIÊN:*Lấy học sinh làm nền tảng của chất lượng- Uy tín, hào hiệp với nhiều thế hệ học sinh trong nhiều năm qua.
Một địa chỉ tin cậy gồm*nhiều giáo viên ưu tú đến từ các*trường: Lê Quý Đôn, Phan Chu Trinh,Trần Phú như: Thầy Trịnh Tấn Xuân, Trần Văn Quân, Lê*Thí, Trần Văn Vụ,**Đặng Công Thành, Huỳnh Thuý Hồng, Lê Thiện Trà, Phan Thanh Thuận, Huỳnh Bá*Tam, Thu Ba, Yến Phi, Lê Mạnh Tường, Lê Thị Thanh Nhàn, Hoàng Hữu Sanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Viết Hùng…, niềm tin cho Phụ huynh và các em học sinh.
*******CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:*Liên hệ trực tiếp để được giải đáp
***** Ghi danh, xem thời khoá biểu và học tại:**
* CS1: 1179 - Ngô Quyền ( Gần Cầu Nguyễn Văn Trỗi) - Đà Nẵng.*
* CS2: 1137 - Ngô Quyền - Sơn Trà - Đà Nẵng.*
* Điện thoại: 05113- 98.72.72*
* Hotline: 0914.113.115
* Web: www.luyenthiolympia.com - www.luyenthi.danang.vn
Quay lại chuyên mục "Tổng Hợp"
Tin đăng thuộc: *
Tuyển sinh TC, CĐ, ĐH[/TD]