Thầy Long nhân ôn thi tiếng Đức bằng SD1, SD2, ZD1. Các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp nhé
Học phí: 1.500.000/ 10 buổi/ 3h (ZD) và 1.500.000/ 10 buổi/ 2h (SD1, SD2)
Long: 094 99 44 66