BẢNG GIÁ XE MAI LINH
LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIỜ KHỞI HÀNH GIÁ VNĐ
GIƯỜNG NẰM 1 TP.HCM - HÀ NỘI 17:30; 15:00; 19:00 950,000
2 TP.HCM - ĐÀ NẴNG 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00 440,000
3 TP.HCM - QUẢNG NGÃI 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00 370,000
4 TP.HCM - QUY NHƠN 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 17:30; 18:00; 19:00 300,000
5 TP.HCM - NHA TRANG 7:30; 9:30; 12:00; 14:00 - 22:00 (60 phút/ chuyến) 200,000
6 TP.HCM - GIA LAI 18:00 270,000
7 TP.HCM - BUÔN MÊ THUỘT 7:30; 10:00; 20:00; 21:00; 22:00 240,000
GHẾ NGỒI 1 TP.HCM - HÀ NỘI 17:30; 15:00; 19:00 860,000
2 TP.HCM - ĐÀ NẴNG 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00 360,000
3 TP.HCM - QUẢNG NGÃI 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:30; 18:00; 19:00 340,000
4 TP.HCM - QUY NHƠN 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 17:30; 18:00; 19:00 260,000
5 TP.HCM - NHA TRANG 7:30; 9:30; 12:00; 14:00 - 22:00 (60 phút/ chuyến) 170,000
6 TP.HCM - GIA LAI 18:00 210,000
7 TP.HCM - BUÔN MÊ THUỘT 7:30; 10:00; 20:00; 21:00; 22:00 165,000
8 TP.HCM - PHAN THIẾT 6:00 - 20:00 (60 phút/ chuyến) 120,000
9 TP.HCM - ĐÀ LẠT 6:00 - 23:00 (120 phút/ chuyến) 180,000
10 TP.HCM - BẢO LỘC # 150,000
11 TP.HCM - VŨNG TÀU 5:00 - 19:00 (20 phút/ chuyến) 85,000
12 TP.HCM - BÀ RỊA # 80,000
TP.HCM ĐI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ

LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIỜ KHỞI HÀNH GIÁ VNĐ
GIƯỜNG NẰM 1 TP.HCM - CÀ MAU 6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến) 190,000
2 TP.HCM - BẠC LIÊU 7:30; 10:30; 11:30; 14:30; 16:30; 17:30; 21:30 180,000
3 TP.HCM - SÓC TRĂNG 6:30 - 23:30 (60 phút/ chuyến) 155,000
4 TP.HCM - CẦN THƠ 0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến) 105,000
GHẾ NGỒI 1 TP.HCM - CÀ MAU 6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến) 160,000
2 TP.HCM - BẠC LIÊU 7:30; 10:30; 11:30; 14:30; 16:30; 17:30; 21:30 150,000
3 TP.HCM - SÓC TRĂNG 6:30 - 23:30 (60 phút/ chuyến) 125,000
4 TP.HCM - VỊ THANH 5:30 - 18:00 (60 phút/ chuyến) 135,000
5 TP.HCM - CẦN THƠ 0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến) 90,000
6 TP.HCM - RẠCH GIÁ 1:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến) 130,000
7 TP.HCM - LONG XUYÊN 0:30 - 23:00 (30 phút/ chuyến) 115,000
8 TP.HCM - CAO LÃNH 4:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến) 90,000
9 TP.HCM - VĨNH LONG 5:00 - 17:30 (60 phút/ chuyến) 90,000
10 TP.HCM - BẾN TRE 7:00; 8:30; 10:00; 12:00; 13:30; 15:30; 18:30 77,000
*Liên hệ đặt vé
Gọi (08)35926226~27~28
Hoặc truy cập website: tongdaidatve.vn
Email: tongdaidatve@gmail.com