Tinh hjnh la mjnh dc ban tang 1 chiec quan lung hieu Litmus size 30 nhung minh k mac vua nen sale..aj co nhu cau thj lien lac voi minh wa yahoo nhocngo1602 nhe...tks