AE vui lòng click vao hình để xem ở kích cỡ lớn hơn TKS:
MS 01: Điều chân trắng điểm lai máu mỹ rừng.(1kg)
http://nx0.upanh.com/b2.s36.d2/8fbc4...0811.120x1.jpg
http://nx2.upanh.com/b4.s37.d1/13992...0812.120x1.jpg
http://nx6.upanh.com/b5.s37.d2/07608...0813.120x1.jpg
MS 02: Chuối trắng chân vàng lai mỹ.Gà win2x trong vòng 3 ngày ăn ngày 05-07/05/2013.(1kg140)
http://nx3.upanh.com/b4.s36.d1/159f7...0819.120x1.jpg
http://nx1.upanh.com/b2.s38.d1/de2fb...0820.120x1.jpg
http://nx4.upanh.com/b1.s37.d4/f08a8...0823.120x1.jpg
MS 03: Chuối đen chân vàng điểm lai mỹ chung bầy con ms02.(1kg230)http://nx7.upanh.com/b2.s37.d2/6a4bf...0824.120x1.jpg
http://nx4.upanh.com/b1.s38.d4/269d5...0825.120x1.jpg
http://nx9.upanh.com/b3.s36.d2/245ca...0826.120x1.jpg
MS 04: Chuối trắng chân xanh lai mỹ chung bầy ms02 vs ms03.(1kg340)
http://nx5.upanh.com/b6.s38.d2/04147...0827.120x1.jpg
http://nx4.upanh.com/b3.s36.d2/ba821...0828.120x1.jpg
http://nx1.upanh.com/b4.s37.d2/fda81...0830.120x1.jpg
MS 05: Điều đỏ chân trắng lai mỹ chung bầy ms02,03,04.(1kg150)
http://nx9.upanh.com/b2.s38.d4/8f4bf...0831.120x1.jpg
http://nx2.upanh.com/b6.s38.d4/434b7...0832.120x1.jpg
http://nx2.upanh.com/b4.s37.d1/07549...0834.120x1.jpg
MS 06: Chuối bông chân vàng win8x bị đuôi một mắt rồi bán giá cản mái 400k.
http://nx9.upanh.com/b1.s38.d2/e16aa...0814.120x1.jpg
http://nx8.upanh.com/b2.s37.d4/de8e1...0815.120x1.jpg
http://nx4.upanh.com/b1.s38.d2/7c49e...0816.120x1.jpg
MS 07: Bán luôn 1 cặp k bán lẻ nha ae người ta nhờ bán dùm.Trống cú 7 tháng (7l8).Mái ô buồm trắng lai thái đang đẻ lứa 3.
http://nx1.upanh.com/b1.s37.d3/8bd99...0803.120x1.jpg
http://nx8.upanh.com/b1.s38.d2/c3dad...0805.120x1.jpg
http://nx3.upanh.com/b2.s36.d2/bf05c...0810.120x1.jpg
SĐT: 01863229753 Mr Long (27t).
Địa chỉ: 835 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, Q7, TP HCm (Ngay cổng Ngân Hàng TMCP Công Thương VietinBank)
AE tới nơi call Long ra đón nha đừng chạy vô trong bảo vệ ngân hàng giữ lại mắc công. TKS AE nhìu.AE up dùm Long nha Long ol lên trả lẽ 100%.