[TR="class: cms_table_infoSection cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="colspan: 3"]Advanced Technologies[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công Nghệ Intel® Turbo Boost[/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]2.0[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công Nghệ Intel® vPro™ [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công Nghệ Siêu Phân Luồng Intel® [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công nghệ Ảo hóa Intel® (VT-x) [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công nghệ Ảo hóa Intel® cho I/O Trực tiếp (VT-d) [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công Nghệ Thực thi Tin cậy Intel® [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Chỉ Lệnh Mới AES [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Intel® 64 [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Trạng thái chạy không[/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công Nghệ Intel SpeedStep® Nâng Cao [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Chuyển theo yêu cầu của Intel® [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công nghệ Theo dõi Nhiệt[/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®[/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Intel® Flex Memory Access[/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Thi hành vô hiệu hóa bit lỗi[/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_odd cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Intel® VT-x với Trang Bảng Mở rộng (EPT) [/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_tech cms_table_specs cms_table_infoTable"]
[TD="class: cms_table_lc"]Công nghệ Bảo vệ Danh tính Intel®[/TD]
[TD="class: cms_table_rc"]Yes[/TD]
[/TR]