List CPU:
- Pen 4 531(3.0ghz/1mb/800):80k/con
- Pen 4 631(3.0ghz/2mb/800):90k/con
- Pen D 915(2.8Ghz/4Mb/800):90k/con
- Pen D 925(3.0Ghz/4Mb/800):130k/con
- Pen D 940(3.4Ghz/4Mb/800):130k/con
- Dual core 2160(1.8Ghz/1mb/800): tạm hết
- Dual core E2180(2.0Ghz/1mb/800):300k/con
- Dual core E5200(2.5Ghz/2mb/800):450k/con
- Core 2 dual E4500 (1.8Ghz/2mb/800):450k/con
- Core 2 dual E6550 (2.33Ghz/4mb/800):550k/con
List HDD( Rẻ), tất cả đã test cơ và bad cho anh em yên tâm:

- HDD 40G ata SG, samsung: 100k
- HDD 80G ata SG, samsung:200k
- HDD 80 SATA mỏng SG, samsung:300k
- HDD 120G SG, samsung: 350k
- HDD 500G sata SG: 600k

List ram:
- Ram 1 512 máy bộ: 70k/thanh
- Ram 2 512 kingmax, kingston: 60k/thanh
- Ram 2 1G: 160k/thanh
List DVD:
- DVD rom mặt nạ đen ata Samsung, LG: 80k/cái
- DVD rom mặt nạ trắng ata Samsung, LG: 50k/cái
- DVD rom sata:100k/cái
- DVD R/W ata:120k/cái
- DVD RW sata 150k/cái.
Nguồn:
- Nguồn Arrow, SW... fan 8:50k
- Nguồn Arrow, SW... fan 12:60k- Nguồn máy bộ nặng 2kg: 100k
Main:
- Giga, Asus 915: 240k
- Giga, ASUS 945:380k
- Gia, Asus G31:520k