Tình hình là bên mình mới zề dòng N220/1G/D2 số lượng 40 cái và nhiều dong vga khác nữa ,ai cần thì liên hệ mình vào số phone này nhé 01666 01 3000
Vga cũ – cực nhiều
( Bảo hành 1 tháng , 1 đổi 1, bảo hành theo tiêu chẩn nhà sản xuất )
Gigabyte 6200/7100/ 7200/7300GS 256mb up 512mb SL20c 280k sl5 270k
Asus 2600 512mb . sl 1c 370k
Asus 7300GT 256mb 128 bit – 350k
Asus 8600GT 256mb 128 bit -– cực đỉnh 570k Sl5 550k
Gigabyte 9400GT 512m 64bit - 430k Sl5 420k
Gigabyte 9400GT 512m 128 bit - 570k Sl5 550k
Gigabyte 9500GT 512m 128 bit - 590k Sl5 570k
Asus 9600GT 512mb 256bit 980k Sl5 950k
Gigabyte Gt220 1g 128b 9/13 ​ 920k Sl5 900k
Gigabyte G430 2g 128bit bh 6/2014. 1270k SL3 1250K
Asus 5570 R3 1G 128bit . 850k Sk5 840k
Quadpro fx1400 128b 256b 500k Sl5 490k
Quadpro fx1500 128b 256b 700k Sl5 680k
Nhiều vga không cập nhật liên tục được , xin vui lòng gọi 01666013000 để cập nhật