Lần đầu tiên đăng bài có j sai sót mong a.e góp ý...không phải bán 1 lần rồi thôi nhé....
1...Khét 2kg4....1 triệu 2


2...Vàng 2kg2 - 2kg3 tại đang thả mái win 1x....1 triệu 4


3...Xám 2kg2....1 triệu 2


4...Điều 2kg4 lai kín.....1 triệu 8


5...Xám 2k4 còn ốm...900k


6...Gà Tre..5 a.e siêu nhân chung bầy....8l5 tới 9l5 ( 600k/em )

Còn thiếu 1 pé nữa tại nó lăng xăng quá lên chụp k đc
Ké thêm 3 pé gà thái ( 1 trống 2 mái...600k )

A.e thấy pé nào đc thì cứ đem gà wa sổ đc thì bắt chứ mình k nói trước lối đá nhé.....
Fix mạnh cho a.e nhiệt tình...
A.e chạy tới Chợ Thủ Đức ...Ngã Tư Thủ Đức hay Ngã Tư Bình Thái alô mình ra rước....
Call.....01223 883 189....Ken 26t