Mình lúc trước không biết chơi chim nên mua được một con chóp mào mà không biết trống hay mái, nuôi hoài mà không thấy nó kêu tiếng gì hay cả chỉ có hyut hiu thôi chán quá. Ai có nhu cầu cản mái thì lấy về cản giá 350k luôn lồng kẻm hoặc đổi chim trống củng được( chim đã dạng người). Mình ở Dĩ An-Bình Dương đt: 01663214241