Thanh lý giá gốc

01247.666.666=28tr

01247.999.999=36tr

call : 01247.666.666 093234.4565