Không có thời gian chăm em nó nên đề lại anh em nao cần, chim góc bình phước, 3 mùa, đuôi 19-20cm, chim không tật lổi chim đang chơi cội, do dạo này đi làm suốt không chăm nên em nó chưa căng bằng mùa trước. anh em mua đến sang chủ nhật minh ra cội dợt thích thì bắt. giá 2,5 triệu không lồng
ĐT 0969734427 Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai, anh em tới trường sỉ quan lục quân 2 mình ra đón