gà cha
giống hệt gà con, mượn bạn đổ, gà cha ăn nhiều cái.
gà mẹ
[IMG] [/IMG]
gà con
[IMG][/IMG]
Liên hệ:
đt: 0974144440-0974144448-0672.246.357.
giá 1,5 triệu,gần nhà bảo hành ăn 1 cái, thua ko lấy tiền.( xa giảm 5% tiền xe).
Đồng Tháp.