ĐT;0979.742.668 yahoo...lanvu313.......gmail,....vutham289hp@gmail .com
NHẬN CHUYỂN SINH VIÊN CHÍNH CHỦ HỖ TRỢ CHO BẠN KHÔNG CÓ THẺ SINH VIÊN
VIETTEL chuyển lần 1 hết 150k lần 2 hết 190k
MOBI chuyển phí 100k
VINA chuyển phí 80k

0978.948.268 .......400
0978.27.11.79 ......400
0974.17.05.93 ......400
0976.03.05.93 ......400
0977.20.04.94...... 400
0977.19.05.95 ......400
0973.23.08.90.......400
0975.24.03.86.......400

0969.02.05.97.......400
0936.03.11.94.......400
01205.64.1984......150
01205.65.1989.......250
01226.61.1990.......200
01289.27.1994.......250
01268.10.1994.......250
01289.27.1998.......250

sim vt giao sim tận nơi mới nhận tiền,miễn phí cước.....mua từ 2 sim đc giảm giá
..... giá........................................giá
0976.792.990 .......130....... 0979.294.230 .......90
0973.607.990....... 130....... 0985.428.820 .......90
0963.985.990....... 130....... 0976.266.050 .......90
0972.327.990 .......130....... 0986.143.120 .......90
0972.415.990....... 130....... 0977.056.710 .......90
0972.358.990....... 130 .......0984.231.700 .......90
0972.094.990 .......130 .......0985.397.550 .......100
0972.965.990 .......130 .......0976.843.920 ........90
0975.094.790....... 100 .........0987.213.610 ......90
0973.136.590....... 100 .........0972.860.070 .....100

0975.922.490....... 110 .........0982.575.201 .....100
0976.586.490....... 110 .........0986.898.201 .....100
0974.274.090....... 110 .........0983.607.901 .....100
0976.085.090 .......110 .........0975.189.801 .....100
0975.956.090....... 110 .........0973.828.631 .....100
0974.1970.90....... 110 .........0984.396.001 .....100
09748.5.11.90...... 130........ 0983.259.421 .......90
0972.316.990 .......130........ 0977.549.551 .......90
0975.152.990....... 130........ 0988.937.401 .......90
0974.832.990....... 130........ 0977.783.841 .......90

0974.028.290....... 130........ 0985.364.311 .......90
09749.26.7.90....... 110 ........0973.425.651 ......90
09748.9.12.90....... 110 ........0986.307.271 ......90
09741.25.4.90....... 110 ........0974.391.471.......90
0975.492.991....... 130........ .0987.479.331...... 90
0973.307.991....... 130........ .0974.358.921 ......90
0972.035.991....... 130 .........0982.951.291 ......90
0976.156.991 .......130........ .0989.476.362 ......90
0976.483.991 .......130 .........0983.136.762 ......90
0976.594.691 .......100 .........0988.476.362 ......90

0975.136.491 .......100 ..........0983.759.462 .....100
0975.094.291 .......100 ..........0982.093.652 .....100
0982.046.591 .......110 ..........0982.062.432 .....100
0982.074.091 .......110 ..........0982.082.432 .....100
0982.014.291....... 110 ..........0982.073.432 .....100
0982.017.291....... 110 ..........0975.239.462 ......90
0973.902.491 .......110 ..........0975.180.962 ......90
0984.461.391....... 110 ..........0975.21.56.12 ....100
0974.571.291....... 110 ..........0975.189.562 .....100
0975.504.691....... 110 ..........0982.105.612 .....100

0985.931.291....... 110 ..........0982.119.712 .......100
0974.19.82.91...... 130 ..........0973.675.512 ........90
0983.851.691....... 110 ..........0986.460.152 ........90
09785.27.4.91...... 110 ..........0974.361.912 ........90
0988.019.791 .......130 ..........0988.791.052 ........90
0973.72.75.91...... 110 ..........0986.513.052 ........90
0975.952.191....... 110 ..........0975.095.062 .......100
0975.843.191........ 110......... 0975.227.432 ........90
0975.145.191........ 110......... 0975.24.75.12 ......130
0975.046.191........ 110 .........0975.088.312 ........90

0974.295.191 ........130 .........0975.092.712 .....90
0974.370.191 ........110 .........0975.24.16.12.... 90
0974.362.191........ 110 .........0987.364.832 .....90
0975.035.191........ 110......... 0979.486.302 .....90
0974.793.191........ 110
0974.032.191........ 110......... 0989.124.832 ......100
0976.136.191........ 110......... 0974.903.632 .......90
0972.870.992 ........130........ 0973.036.002 ........90
0972.035.992 ........130 ........0975.75.00.42 ......100
0975.684.992 ........130 ........0982.764.612 ........90
.................................................0 976.386.522........ 100

097.2348.992 ........130 .......0985.745.562 .......100
0972.037.992 ........130 .......0973.642.562 .......100
0972.730.992 ........130 .......0984.107.453 ........90
0975.104.792 ........100 .........098.567.0053 ......90
0985.146.892 ........100 .........0972.717.003 ......90
0974.806.592 ........100......... 0987.628.673 ......90
0965.182.792........ 100......... 0988.921.173 ......90
0988.735.592 ........100 .........0974.667.503 ......90
0968.017.192........ 130 .........0972.613.263 ......90
0968.005.892........ 100 .........0973.286.743 ......90

0972.145.692 ........100 .........0982.076.913 ......90
0972.493.292 ........100 .........0984.580.503 ......90
0973.29.43.92....... 110 .........0983.175.063 ......90
0973.285.192.........110 .........0983.4647.63 ......90
0972.26.56.92 .......100 .........0987.452.063 ......90
09728.10.3.92........ 110 ........0985.893.063 ......100
09728.4.10.92........ 100 ........0978.415.663 ......100
09722.16.8.92....... 130 .........0975.325.563 ......100
0978.298.792 .........100 ........0979.619.563 ......100
097.345.3492 .........110........ 0978.350.663 ......100

0972.845.192 ........100 .........0982.048.163 .....100
0972.21.4.192 .......110 .........0982.054.863 .....100
0972.348.492 ........100......... 0982.043.263 .....100
0972.9.08.192....... 110 .........0982.059.563 .....100
0972.285.392 .......110 ..........0982.034.863 .....100
09728.9.10.92 ......130 ..........0982.016.563 .....100
09723.16.5.92 ......130 ..........0982.064.263 ......100
0972.802.692 .......100 ..........0982.126.763 ......100
0973.405.192 .......100.......... 0982.047.163 ......100
0972.417.192 .......100 ..........0982.046.063 ......100

0972.196.492....... 100 ..........0975.240.063 ......60
0972.732.692 .......100 ..........0973.532.463 ......60
0973.021.5.92 ......130.......... 0975.1789.03 ......60
0972.983.592....... 100 ..........0975.150.863 ......60
0972.165.192 .......110 ..........0986.380.273 ......60
0972.609.392 .......100 ..........0985.753.004 ......60
0976.94.76.92 ......130 ..........0976.526.454 ......60
0972.282.792 .......130 ..........0979.893.354 ......60
09766.15.7.92...... 130 ..........0987.537.254 ......60
0975.91.34.92 ......180.......... 0978.476.954 ......60

0974.755.892 ........110 ..........0988.423.924 ......90
0976.670.292 ........110 ..........0984.587.814 ......90
0974.695.592 ........110 ..........0985.145.624 ......90
0975.163.292 ........110.......... 098.7711.264 ......90
0974.984.292 ........110.......... 0985.626.614 .....100
0976.043.292........ 110.......... 0986.088.714 .....110
0974.25.32.92....... 110.......... 0983.855.914 .....110
0976.850.292........ 110.......... 0975.179.804 ......90
0976.052.292 ........130 .........0984.339.765 ......100
0975.906.292 ........130 ...........0975.278.905 .....90

0975.062.292 ........130......... 0985.608.265 ......100
0974.340.292 ........110 ..........0986.341.265 ......100
0976.063.292........ 110 ..........0972.308.715 ......100
0975.158.792 ........100.......... 0972.316.425 ......100
0975.143.392........ 100 ..........0976.586.425 ......100
0982.084.592 ........100.......... 0982.055.725 ......100
0975.096.692........ 110.......... 0982.060.725 ......100
0975.196.492 ........100 ...........0982.108.925 .....100
0975.12.14.92....... 100.......... 0982.006.325 ......100
0975.231.792 ........100 ...........0982.107.925 .....100

0972.613.592 .......100 ...........0982.104.325 .....100
0982.046.792 .......100 ...........0976.867.035 .....100
0982.077.492 .......110 ...........0982.742.935 .....100
0982.014.5.92 ......130 ...........0982.017.835 .....100
0982.089.492 ........110 ..........0982.047.625 .....100
0982.095.792........ 110 ..........0982.107.905 .....100
0975.138.592........ 110 ..........0982.124.935 .....100
0975.223.792 .......130........... 0982.039.635 .....100
0975.178.592 ........110 ..........0982.041.625 .....100
0968.019.092 ........110 ..........0972.1686.05 .....100

0968.018.892 .......100 ...........0973.069.835 ...,..90
0968.017.392 .......100 ...........0974.358.965 ...,..90
0968.015.792....... 100 ...........0985.260.935 .....100
0968.013.392....... 100 ...........098.20.21.325 ....100
0968.018.392 .......100 ...........0982.057.325 .....100
0968.018.592 .......100 ...........0982.092.615 .....100
0968.015.392 .......100 ...........0982.088.305 .....100
0968.018.492....... 100 ...........0972.104.935 .....100
0975.173.492 .......100 ...........0975.140.925 .....100
0975.084.292 .......130 ..........0975.217.925 ....,.100
0973.9339.92........130

0973.528.992 .......130........... 0975.154.105 .......100
0977.63.7892 .......110 ...........0975.051.135 .......100
0973.426.993 .......130........... 0974.032.135 .......100
0975.198.993 .......130........... 0972.273.965 .......100
0974.246.993 .......130 ...........0989.632.965 .......100
09763.11.7.93...... 130........... 0976.208.365 .......100
0976.015.693 .......130 ...........0985.073.165 .......100
0975.239.693........ 130 ..........0977.219.365 .......100
0975.418.493 ........130.......... 0976.317.255 .......100
0974.718.593 ........130 ..........0982.488.625 .......100
0973.215.793........ 130 ..........0978.502.925 .......100

0975.122.793 ........130 ..........0974.364.765 ......100
0974.612.493........ 130 ..........0973.911.765 ......100
0976.212.793 ........130 ..........0975.664.065 ......100
09748.16.5.93 .......130 ..........0973.311.425 ......100
0976.986.093 ........100.......... 0973.019.865 ......100
0975.154.693 ........100 ..........0972.281.765 ......100
0976.011.893 ........130.......... 0972.203.765 ......100
0973.854.393 ........130 ..........0975.463.805 ......100
0976.516.393 ........130.......... 0985.912.945 ......100
0973.672.393 ........130......... .0975.260.045 ......100

0982.082.493 ........130.......... 0983.491.765 .....100
0982.028.793 ........130 ..........0975.241.935 .....100
0975.104.793 .........110 .........0975.230.865 .....100
0975.141.793 .........110 .........0975.208.835 .....100
0975.134.893 .........110 .........0975.214.875 .....100
0975.087.293 .........110 .........0975.109.275 .....100
0975.189.793 .........110 .........0975.168.475 .....100
0975.88.12.93........ 130......... 0975.243.765 .....100
0972.074.093 .........110 .........0975.143.765 .....100
0976.870.393 .........110 .........0975.241.325 .....100

0974.167.393 .........130 ..........0975.181.625 ......100
0972.871.293 .........130 ..........0975.203.325 ......100
09743.15.4.93 ........130 ..........0975.169.935 ......100
09769.13.4.93 ........130 ..........0975.127.935 ......100
0973.712.493 .........130 ..........0975.191.435 ......100
0974.903.393 .........130.......... 0975.213.765 ......100
09743.18.7.93......... 130 .........0975.096.035 ......100
0968.092.593 .........100 ..........0975.239.835 ......100
0963.64.2393 .........100 ..........0966.542.766 ......180
0968.0171.93 .........100...........0973.818.716 ......100

0968.011.793 .........100.......... 0982.043.216 ......100
0968.112.793 .........100.......... 0982.086.726 ......100
0968.019.493......... 100.......... 0982.045.326 ......100
0968.016.793......... 100.......... 0982.094.526 ......100
0968.016.493 .........100.......... 0988.64.10.46......130
0975.119.093 .........110 ..........0975.103.756 .......100
0978.856.693 .........100 ..........0975.240.536 .......100
0975.259.693 .........100...........0975.247.516 .......100
0988.410.093 .........100.......... 0982.128.716 .......100
0987.081.493 .........100.......... 0975.184.516 .......100
0972.93.42.93.... ....220

0972.820.193 .........100.......... 0975.184.976 ......100
0972.037.193 .........100.......... 0975.172.576 ......110
0972.218.593 .........130.......... 0975.204.976 ......110
0973.182.693 .........100.......... 0975.160.426 ......100
0972.196.493 .........100 ..........0975.085.736 ......100
0972.833.093 .........100 ..........0975.146.316 ......100
0987.198.793 ........100 ...........0974.275.236 ......110
0972.970.293 ........100 ...........0973.265.936 ......110
0972.385.994 ........130........... 0987.798.956 ......110
0972.056.994 ........130......... ..0972.106.956 ......110

0972.510.994 ........130......... 097.45.46.816..... 110
0972.360.994 ........130 .........0983.968.506 ......110
0973.056.994 ........130 .........0986.271.436 ......110
0972.143.994 ........130 .........0972.855.216 ......110
097.24.28.994 ........130 ........0972.30.40.16 .....110
0972.19.7.994 ........130 ........0972.219.316 ......110
0973.768.994 .........130........ 0977.087.146 ......110
0972.596.994 .........130........ 0988.323.916 ......110
0968.012.494 .........100.........0976.786.256 ......110
0968.112.694 ..........00 ..........0979.142.667 ......110

0989.106.894 ..........110 .........0976.741.667 ......110
0978.976.194.......... 110 .........0975.1986.17...... 90
0983.589.594.......... 110 .........0983.327.517 ......90
0974.793.894.......... 110 .........0989.306.727 ......90
0976.017.494......... 130.......... 0972.696.217 ......110
0972.925.694......... 110 ...........0973.79.75.27 .....90
09727.12.894 .........110 ...........0983.290.027. .....90
0975.161.394 .........110........... 0986.902.257 ......90
0972.918.794 .........130 ...........0982.817.137 ......90

0972.711.594......... 130......... 0979.511.467 ......100
0976.217.995 ........130.......... 0986.902.257...... 110
0975.458.995 ........130 ..........0986.239.438 ......110
0974.702.995 ........130 ..........0975.194.328 ......110
0984.945.895 ........110 ...........0975.240.328 ......110
0973.554.295 ........110 ...........0972.336.428 ......110
0978.59.67.95........110.......... .0972.879.318 ......110
0978.320.395 ........110 ...........0982.80.45.08 .....130
0972.724.395 ........110 ...........0987.276.428 .......110
0972.405.195 ........110........... 0975.14.6318 .......110

0973.194.795 ........180.......... 0984.528.208 .......110
0972.511.495........ 130 ..........0986.376.208 .......110
0974.75.73.95...... 130........... 0974.290.948 .......110
0976.920.595....... 130 ...........0972.896.718 .......110
0973.024.595....... 130 ...........0977.463.069 .......130
0975.094.295....... 180 ...........0976.093.269 ........220
0982.084.895 .......110............0976.093.169 ........220
0975.174.395 .......100 ...........0976.987.169 ........220
0975.096.495....... 100............0973.349.269 ........220
0975.142.695....... 100............0982.564.369........ 220

0975.173.695...... 100 .............0976.752.569 .......200
0975.091.495 ......150............. 0973.538.169 .......200
0975.084.295...... 100 .............0982.405.169 .......200
0975.718.596 ......100..............0989.847.269 .......200
0975.823.596 ......100 .............0982.475.269 .......200
0975.187.496...... 100 .............0977.091.869 .......200
0975.218.496...... 100 .............0977.062.569 .......200
0975.091.496 .....150.............. 0975.784.269 .......200
0982.551.296 .....130.............. 0973.764.019 ......100
0979.870.596 .....110 ..............0988.965.489 .......200

0973.281.596 .....110...............0984.693.319 ......180
0972.35.45.96.... 130 ..............0974.752.089 ......180
0972.165.096..... 110 ..............0988.140.869 ......200
0972.293.496 ......110 .............0974.944.269 ......200
0976.69.04.96..... 130............. 0976.022.769 .....180
0974.74.34.96..... 130............. 0985.854.169 .....200
09766.15.496 ......110 .............0974.071.909 .....130
09747.4.12.96..... 110 .............0987.316.439 .....130
0976.50.50.96..... 130 .............0974.090.139 .....180
0976.426.496 ......130 .............0973.290.469 .....180

0974.96.27.96..... 200 .............0972.975.169 ......200
0975.915.497...... 100 .............0973.993.069 .....180
0974.712.597...... 100 .............0972.809.169 .....200
0975.094.697...... 100............. 0973.798.169 .....200
0975.085.697...... 100 .............0972.285.469 .....180
0976.245.597 ......100 .............0972.362.069 .....180
0982.598.097...... 100 .............0972.248.069 .....180
0973.516.797...... 100 .............0978.470.509 .....130
0977.086.597 ......100 ..............0974.902.169 .....200
0972.863.298 ......120 ..............0974.347.269 .....200

0976.436.298 .....110 ..............0974.268.769 .....200
0975.146.598 .....110 ..............0974.74.53.49 ....200
0976.597.498 .....110 ..............0974.09.53.49 ....200
0975.316.498..... 110 ..............0975.970.469 .....180
0974.90.75.98.... 110 ..............0976.162.769 ......180
0973.463.198..... 110
0974.096.298..... 110


0984.39.6780..... 90

0984.184.580..... 90

0972.699.581..... 90

0978.393.781..... 90

0976.980.781..... 90

0972.437.382..... 90

0975.164.082..... 90

097.434.92.82.... 100

0974.173.882 .....110

0975.32.79.82.... 100

0974.585.482..... 100

0985.571.482..... 100

0975.742.182..... 100

0976.76.43.82.... 100

0982.634.182 .....130

0988.524.182.... 130

0975.185.582.... 130

0988.729.182.... 130

0989.721.482.... 130

0975.980.482.... 100

0975.189.982.... 130

0975.814.982.... 1100974.790.583.... 110

0976.732.083 ....100

0974.941.783.... 100

0978.064.183.... 100

0976.76.24.83.... 110

0975.410.283 .....110

0985.012.884..... 110

0973.066.184..... 100

0977.350.984 ....100

0984.554.285.... 100

0978.393.485.... 110

0973.294.985 ....110

0974.719.085.... 100

0986.345.985.... 220

0977.252.185 ....130

0985.325.485.... 130

0984.807.685.... 130

0983.236.185.... 130

0985.806.285 ....180

0972.014.885 ....150

0972.880.587.... 110

0973.298.985.... 130

0975.21.7985.... 110

0975.24.7985.... 110

0987.816.985.... 110

0979.542.885 ....110

0977.927.885.... 110