* * *em là Lương Đức Phú,quê ở bắc Giang,hiện em đang là sinh viên,trong thời gian nghỉ hè,nên em có nhiều thòi gian rảnh dỗi,nên em muốn tìm 1 công việc làm thêm,vậy mong các anh chị giúp đỡ em.em xin chân thành cám ơn.