mình ở lưong định của , q2
thanh lí .. đôi thứ 1converse classic ... 450k mới 98% fullbox

*
đôi : 2 converse one star size 9Us ~ 42 VN* 1tr1 (còn fix) mới 100% fullbox do mang ko vừa pán lại ..giá store 1tr6