0983.070.071 - 0903.610.861 - 08.37282076cuthep.com, thepcauduong.com. Chuyên mua bán - cho thuê Cừ thép larsen (Cọc ván thép, cừ ván thép), Thép hình H, I, V … Thép tấm, Thép tấm chống lầy, Tôn chống lầy các loại theo tiêu chuẩn Nhật Bản và TCVN
Cừ Thép Larsen (Cọc ván thép, cừ ván thép):*
************************** Loại III : 60kg/m Dài 6m , 12m*
* * * * * * * * * * * * * *Loại IV : 76,1kg/m Dài 6m , 12m , 18m
Thép Hình: * ****** *H,I,V ... dài 4m, 6m, 8m, 12m/cây*
***************************H200 loại 67,7kg/m và 56,2kg/m
***************************H300 loại 94kg/m
***************************H350 loại 137kg/m
***************************I200 loại 21,3kg/m*
***************************I200 loại 30,6kg/m*
Thép Tấm, Thép Tấm Chống Lầy, Tôn Chống Lầy:
************************* 1,5 x 6 x 10ly (20ly)**
* * * * * * * * * * * *** 2,0 x 6 x 10ly (20ly)
Liên hệ:
***** DOANH NGHIỆP TN TM BÌNH NGUYÊN
***** Điện thoại: 0983.070.071 - 0903.610.861 - 08.37282076
***** Địa chỉ: 39/14A Đường 14, P. Phước Bình, Q.9, TP.HCM
***** Web: cuthep.com, thepcauduong.com