Tìm VIETTEL 09xx.49.12.79 AE ai co pm mình nhé (kèm theo giá lun nhé). tks!
Call: 0946.848.181 Mr: thịnh