Túng tiền... bán con MTB của Asus viotab TF600 fullobx likenew + box Keyboard docking chưa khui lun nha... Image:...
Túng tiền... bán con MTB của Asus viotab TF600 fullobx likenew
+ box Keyboard docking chưa khui lun nha...


Chạy win 8 RT nha
máy active 06/02/2013

Asus BH toàn cầu 2 năm nha bà kon


Giá tốt số đẹp: 7,777,777 đ + tặng bao da - Miễn trả giá


LH: 093-262-0880 Trang
Phường 13, Quận 6


Hình em nó:


Lưu ý dùm: do xài bao da dzỏm giá 330k ko đeể ý phía sau máy bị ám màu