-Intel® Core™2 Duo Processor PENRYN T8300 (2* 2.4 GHz)
-DDR2 : 2gb , Bus 667MHz
-HDD 250gb , 5400 RPM
-LCD 13''3 wide sáng đẹp long lanh

VGA : INTEL X3100 128MB

-Pin : Sac 250 lan , con 4700mAh , xai tren 4h lun nha
Giá : 6Tr2

Call :0938999970
124 XVNT P.21 Q.BT