0968 07 1111=11T

Đầu Lộc phát (68) -Không bao giờ làm ăn bị thất thoát tiền*của (07)-Tứ trụ bền*
vững (1111 ).
*
Sim đẹp và ý nghĩa thích hợp với anh chị em làm ăn buôn bán !


( Đăng ký chính chủ cho khách hàng )


Call:0963 366 366