0918.031.789

0907.361.789 =

0989.131.151 =

0968.763.766 =
sim Nk 100%
Cả lô 2tr2 (Nhận chốt không nhận mặc cả)

LH: 09.1850.1850

Mình ở SG nhé