Asus GTS 250 còn bh đến 10/2013 => 1tr2 (gạch)
Giga GT 240 còn bh đến 2014 (tem PV)= >1tr2 (gạch)
Ké thêm 1 em VGA powercolor HD4650 ddr4 bị rác hình bán xác luôn 300k,về sửa lại là xài ngon lành nhé.
Mua bán và giao dịch tại nhà:
Call : 096.560.2241.