1 cái màn hình 15in rõ đẹp, màu đen, đẹp giá
500k

1 cái màn hinh
15in samsung
màu đen (renew) rỏ nét giá
500k
1 cái màn hình 17in tuyệt đẹp
hp1702
rõ nét đẹp giá
900k
1 cái màn hình
17in samsung
720N bị xướt nhẹ màn hình nhưng đẹp rõ nét giá
750k
1 cái màn hình samsung
E1720
bị bầm nhẹ, sáng rõ đẹp giá
700k
1 cái màn hình
Dell 15in
giá
500k
1 cái
Dell 17in
cổ xưa giá
600k
1 cái
Dell Utrasharf 17in
bị lỗi nhẹ, chân đế chế giá
600k
Hàng bán ra bảo hành 1 tháng anh em có nhu cầu
call:0903033310