NHẬN PHÁT TỜ RƠI - IN ẤN GIÁ RẺ- KHU VUC CẦN THƠ VÀ MIỀN TÂY
CÁC DỊCH VỤ KHÁC:U
- Nhận thiết kế, in ấn tờ rơi, tờ gấp, bao thư, name card.
- Nhận bấm card, đóng dấu, gấp thư-toroi, đóng gói sản phẩm.
- Nhận phát tờ rơi, thư ngỏ, card visit.
- Dán poster.
- Nhận tiếp thị và giới thiệu sản phẩm trên tờ rơi.
- Phục vụ hội chợ, sự kiện.
- Nhận chuyển giao thư, tờ rơi , mẫu sản phẩm...theo địa chỉ .
- Nhận thực hiện các dự án marketing, khảo sát thị trường.

Liên hệ: 0988 458 561 ( Hiển ).
Website: phattoroicantho.com

Với phương châm -CHỮ TÍN LÀM ĐẦU -
Rất mong được sự ủng hộ và hợp tác cùng quý khách!