QUẢNG CÁO MIỄN PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG MỘT NĂM
THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TỪ ( 17 – 5 – 2013 ĐẾN 30 – 8 – 2013 )
CÔNG TY NETUS VIỆT NAM SẼ TỔ CHỨC QUẢNG CÁO HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TRÊN TẠP CHÍ VÀ TRÊN web:vipcard.netus.vn .CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG VÒNG MỘT NĂM. ĐẶT BIỆT SẼ ĐƯỢC TĂNG KÈM 01 CUỐN TẠP CHÍ TRONG ĐÓ CÓ HÌNH ẢNH CỦA DOANH NGHIỆP.
LIÊN HỆ:0915.082.539