Case core i3-2120 main H71 , Ram 2G, HDD 160G, bán 4700k
Case core 2duo E7500 main foxconn G31, Ram 2G, HDD 320G, bán 3100k
Case core 2duo E6500 main gigabyte G31, Ram 2G, HDD 160G, bán 2800k
Case duo core E5200 main asus G31, Ram 1G, HDD 320G, bán 2500k
Case core 2duo E4500 main gigabyte G31 , Ram 1G, HDD 80G, bán 2300k

Hải Đăng Computer
Địa chỉ: 337b Bạch Mai-HN
ĐT : 0912068968