Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc
Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc, Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc, Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc, Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc

Căn số 01: 168,52m, 4PN, 2P, hướng cửa ĐN, ban công TN
Căn số 02: 103,70m, 2PN +1, 2P, hướng cửa ĐB, ban công TN
Căn số 03: 97,70 m, 2PN +1, 2P, hướng cửa ĐB, ban công TN
Căn số 04: 89,80 m, 2PN +1, 2P, hướng cửa ĐB, ban công TN
Căn số 05: 95,60m và 100,60m, 2PN +1, 2P, hướng cửa ĐB, ban công TN
Căn số 06: 132,20m và 138,00m, 3PN +1, 2P, hướng cửa ĐB, ban công TN
Căn số 07: 156,40m và 169,20m, 4PN +1, 2P, hướng cửa TB, ban công ĐN
Căn số 08: 81,00m, 2PN, 2P, hướng cửa TN, ban công TB
Căn số 09: 164,70m và 177,70m, 4PN, 2P, hướng cửa ĐN, ban công ĐB
Căn số 10: 105m và 109,40m, 2PN+1, 2P, hướng cửa TN, ban công ĐB
Căn số 11: 100,3m và 104,80m, 2PN+1, 2P, hướng cửa TN, ban công ĐB
Căn số 12: 95,60m và 100,60m, 2PN+1, 2P, hướng cửa TN, ban công ĐB
Căn số 13: 89,80m, 2PN +1, 2P, hướng cửa TN, ban công ĐB
Căn số 14: 128,80m, 3PN+1, 2P, hướng cửa TN, ban công ĐB
Căn số 15: 163,50m, 4PN, 2P, hướng cửa TN, ban công ĐN
__________________
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0904.696.159 // 0904.853.466
<miễn trung gian>


Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc, Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc, Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc, Chung cư điện lực. bán 81m-170m2m chung cu dien luc