Công ty TNHH DACO (0902 286 498) chúng tôi là nhà phân phối chính thức của tập đoàn FUJI tại thị trường Việt Nam với các sản phẩm: Nút ấn, Đèn báo, Timer, *Terminal, PLC, HMI…
*** FUJI cung cấp đầy đủ sản phẩm đáp ứng nhu cầu thi công lắp đặt trong nhà máy, công trình… Giá cả cạnh tranh đối với nhãn hàng khác, Đến với công ty chúng tôi quý khách sẽ được hưởng:* giá cả ưu đãi nhất, sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 tháng, giao hàng nhanh nhất và miễn phí toàn quốc, Dịch vụ chuyên nghiệp.
Chúng tôi cung cấp các mã sản phẩm như sau:
*
AH25-J2A10B ; AH25-J2A11B ; AH25-J2A11C ; AH25-J2A22A ; AH25-J2B10A ; AH25-J2B10B ; AH25-J2B11B ; AH25-J2B11C ; AH25-J2B20A ; AH25-J2B22C ; AH25-J2D02A ; AH25-J2D10A ; AH25-J2D11A ; AH25-J3A11A ; AH25-J3C11A ; AH25-J3C11B ; AH25-J3C22A ; AH25-J3C33A ; AH25-J3C33B ; AH25-J3E11A ; AH25-J3E11B ; AH25-J3E22A ; AH25-L2G10E ; AH25-L2G10E3 Z9 ; AH25-L2G10H ; AH25-L2G10M3 ; AH25-L2G11H3 ; AH25-L2G11M ; AH25-L2G11M3 ; AH25-L2G20E3 ; AH25-L2G20H ; AH25-L2O10E3 ; AH25-L2R01E3 ; AH25-L2R10M ; AH25-L2R10M3 ; AH25-L2R11E3 ; AH25-L2R11H3 ; AH25-L2R11M3 ; AH25-L2R20H ; AH25-L2W10M ; AH25-L2W11E3 ; AH25-L2Y10E3 ; AH25-L2Y11E3 ; AH25-L2Y11H ; AH25-L5G10M ; AH25-L5R10M ; AH25-L5R11M ; AH25-LG01M ; AH25-LG10H3 ; AH25-LG10M3 ; AH25-LG11E3 ; AH25-LG11H3 ; AH25-LG11M3 ; AH25-LO10M ; AH25-LO10M3 ; AH25-LO11E3 ; AH25-LR10E ; AH25-LR10H3 ; AH25-LR11E3 ; AH25-LR11M3 ; AH25-LW10H ; AH25-LW11 ; AH25-LW11H3 ; AH25-LW20E3 ; AH25-LY10E3 ; AH25-LY10M ; AH25-LY11M3 ; AH25-M5R10 ; AH25-MB01 ; AH25-MB11 ; AH25-MD10 ; AH25-MR02 ; AH25-MR20 ; AH25-MY01 ; AH25-MY10 ; AH25-MY11 ; AH25-P0B10 ; AH25-P0B11 ; AH25-P0G10 ; AH25-P1B22 Z9 ; AH25-P2B10 Z0 ; AH25-P2B11 Z0 ; AH25-P2B11 Z9 ; AH25-P2B33 ; AH25-P2G10 ; AH25-P2G11 ; AH25-P2G20 ; AH25-P2R10 ; AH25-P2R11 ; AH25-P2R20 ; AH25-P2R22 ; AH25-P3B11 Z9 ; AH25-P3B33 ; AH25-P3G11 ; AH25-P5B22 ; AH25-PCB042 ; AH25-PCB092 ; AH25-PCB102 ; AH25-PCB112 ; AH25-PCB142 ; AH25-PCB152 ; AH25-PCB182 ; AH25-PCB192 ; AH25-PL2G10E3 ; AH25-PL2G11E3 ; AH25-PL2G22E3 ; AH25-PL2R11E3 ; AH25-PL2W11E3 ; AH25-PL2W20E3 ; AH25-PL2X11M ; AH25-PL3G11E3 ; AH25-PL3X11M ; AH25-PW2B10 ; AH25-PW2B11 ; AH25-PW2B22 ; AH25-PW5B11 ; AH25-PW5B22 ; AH25-S1B22 ; AH25-S2G22 ; AH25-S3G22 ; AH25-SP2B01 ; AH25-VLR01E3 ; AH25-VLR11H3 ; AH25-VLR11M ; AH25-VLR11M3 ; AH25-VLR22E3 ; AH25-VR03 ; AH25-VR22 ; AH25-J2A33A ; AH25-FX20 ; AH25-FY11 ; AH25-GG11 ; AH25-LR10 ; AH25-LR11 ; AH25-ZMGE3 ; AH25-ZMRE3 ; AH25-ZMWE3 ; AH25-ZMGH3 ; AH25-ZMRH3 ; AH25-ZMWH3 ; AH25-ZMOH3 ; AH25-ZMGM3 ; AH25-ZMRM3 ; AH25-ZMWM3 ; AH25-ZMOM3 ; AH25-ZMG ; AH25-ZMR ; AH25-ZMW ; AH25-ZMGH ; AH25-ZMRH ; AH25-ZMWH ; AH25-ZMYH ; AH25-ZMOH ; AH25-ZMGH8 ; AH25-ZMRH8 ; AH25-ZMWH8 ; AH25-ZMGM ; AH25-ZMRM ; AH25-ZMWM ; AH25-ZMYM ; AH25-ZMOM ; AH25-ZMGM8 ; AH25-ZMRM8 ; AH25-ZMWM8 ; AH25-ZMWT ; AH25-ZNGH ; AH25-ZNRH ; AH25-ZNWH ; AH25-ZNGM ; AH25-ZNRM ; AH25-ZNWM ; AH25-ZSGM ; AH25-ZSRM ; AH25-ZSWM ; AH25-ZMWM9 ; AH25-ZMWA3 ; AH25-ZMRH7 ; AH25-ZMWT3 ; AH25-ZMOM8 ; AH25-ZMRD ; AH25-ZMWD ; AH25-ZMOE3 ; AH25-ZMRM9 ; AH25-ZMGM9 ; AH25-ZMOM9 ; AH25-ZMOH8 ; AH25-ZMYM8 ; AH25-ZNGM8 ; AH25-ZNRH8 ; AH25-ZNRM8 ; AH25-ZNWH8 ; AH25-ZNWM9 ; AH25-ZMXT ; AH25-ZNXH ; AH25-ZNXD ; AH25-ZKGE3 ; AH25-ZKGM ; AH25-ZKGM3 ; AH25-ZKRE3 ; AH25-ZKWH3 ; AH25-ZKWL3 ; AH25-ZKWM ; AH25-ZKWM3 ; AH25-ZKWM9 ; AH25-ZKYE3 ; AH25-ZMGB3 ; AH25-ZMGE ; AH25-ZMGH7 ; AH25-ZMGH9 ; AH25-ZMOB3 ; AH25-ZMOE ; AH25-ZMOH7 ; AH25-ZMOH9 ; AH25-ZMRA3 ; AH25-ZMRE ; AH25-ZMRH9 ; AH25-ZMSH ; AH25-ZMSM ; AH25-ZMWAD3 ; AH25-ZMWB3 ; AH25-ZMWE ; AH25-ZMWH7 ; AH25-ZMWH9 ; AH25-ZMWL3 ; AH25-ZMWQ3 ; AH25-ZMWS ; AH25-ZMWS3 ; AH25-ZMWT8 ; AH25-ZMWT9 ; AH25-ZMYE ; AH25-ZMYE3 ; AH25-ZMYH3 ; AH25-ZMYH8 ; AH25-ZMYM3 ; AH25-ZMYM9 ; AH25-ZNW ; AH25-ZKRH ; AH25-ZKRM ; AH25-ZKWH ; AH25-ZNG ; AH25-ZSWH ; AR30F0R-10G ; AR30F0R-10R ; AR30F0R-10B ; AR30F0R-10Y ; AR30F0R-10S ; AR30F0R-01G ; AR30F0R-01R ; AR30F0R-01B ; AR30F0R-11G ; AR30F0R-11R ; AR30F0R-11B ; AR30F0R-11Y ; AR30F0R-22B ; AR30E0R-10G ; AR30E0R-10R ; AR30E0R-10B ; AR30E0R-01R ; AR30E0R-11G ; AR30E0R-11R ; AR30E0R-11B ; AR30M0R-10G ; AR30M0R-10R ; AR30M0R-10B ; AR30M0R-10Y ; AR30M0R-01R ; AR30M0R-11G ; AR30M0R-11R ; AR30M0R-11B ; AR30M0R-11Y ; AR30M4R-01R ; AR30G1R-10B ; AR30S2R-20B ; AR30S2R-22B ; AR30S3R-22B ; AR30E0L-10E3G ; AR30E0L-10E3R ; AR30E0L-10H4G ; AR30E0L-10H4R ; AR30E0L-10M4G ; AR30E0L-10M4R ; AR30E0L-11M4G ; AR30E0L-11M4R ; AR30G3L-10E3G ; AR30G3L-10E3R ; AR30G3L-11E3G ; AR30G3L-11E3R ; AR30G3L-10H4G ; AR30G3L-10H4R ; AR30G3L-10M4G ; AR30G3L-10M4R ; AR30G3L-11H4G ; AR30G3L-11H4R ; AR30G3L-11M4G ; AR30G3L-11M4R ; AR30V2R-01R ; AR30V2R-11R ; AR30V2R-02R ; AR30V2L-11E3R ; AR30PR-210B ; AR30PR-201B ; AR30PR-211B ; AR30PR-220B ; AR30PR-222B ; AR30PR-311B ; AR30PR-322B ; AR30PR-122B ; AR30PCR-3174B ; AR30PCR-441CB ; AR30JR-2A10A ; AR30JR-2A11A ; AR30JR-2A20A ; AR30JR-2B11A ; AR30F0R-10T ; AR30F0R-01T ; AR30F0R-11T ; AR30B2R-11G ; AR30N0R-02R ; AR30G4L-10E3G ; AR30G4L-10E3R ; AR30G4L-11E3G ; AR30G4L-11E3R ; AR30G4L-10H4G ; AR30G4L-10H4R ; AR30G4L-10M4G ; AR30G4L-10M4R ; AR30G4L-11H4G ; AR30G4L-11H4R ; AR30G4L-11M4G ; AR30G4L-11M4R ; AR30JAR-2A10A ; AR30JAR-2A11A ; AR30JAR-2B11A ; AR30F0R-20Y ; AR30E0L-10M3G ; AR30JCR-7A07FA ; AR30E0L-11H4G ; AR30V1R-01R ; AR30V1R-11R ; AR30V0R-01R ; AR30V0R-11R ; AR30V0R-02R ; AR30V0L-11E3R ; AR30E0L-11H4R ; AR30A0N-A0A0B ; AR30A0N-AAAAB ; AR30A5N-A0A0B ; AR30A5N-AAAAB ; AR30F0R-10W ; AR30F0R-01Y ; AR30F0R-20B ; AR30F0R-22R ; AR30M3R-10G ; AR30M3R-10B ; AR30E0L-10H3G ; AR30E0L-11H3G ; AR30E0L-11H3R ; AR30E0L-11M3G ; AR30E0L-10E4G ; AR30E0L-10E4R ; AR30G3L-10E3A ; AR30G3L-10H3G ; AR30G3L-10M3G ; AR30G3L-11H3G ; AR30G3L-11M3R ; AR30PCR-3014B ; AR30PCR-3044B ; AR30WR-122B ; AR30JR-2D11A ; AR30JER-2A10E1 ; AR30B0R-10R ; AR30B2R-11R ; AR30E0L-11E3G ; AR30F0R-02R ; AR30F0R-22Y ; AR30F5R-11R ; AR30FVR-10R ; AR30G1R-10G ; AR30G1R-10R ; AR30G3L-10E4G ; AR30G3L-11E3Y ; AR30G4L-01E4N ; AR30G4L-10E4N ; AR30G4L-10E4W ; AR30G4L-10M4N ; AR30G4L-11E4N ; AR30JR-2A22A ; AR30M3R-01R ; AR30M3R-11R ; AR30PCR-314DB ; AR30PL-211E3G ; AR30PL-222E4N ; AR30PL-222H4N ; AR30PL-222M4N ; AR30PR-011B ; AR30PR-222R ; AR30PR-2S1B ; AR30PR-2S2B ; AR30PR-311G ; AR30PR-333B ;
*
Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp sản phẩm: nút bấm, đèn báo, chuyển mạch, rơle, và các sản phẩm của *IDEC.
Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và giá thành tốt nhất.
*Để biết thêm thông tin chi tiết và giá xin vào website của chúng tôi hoặc liên hệ tới số 0902 286 498 *gặp Anh Nam
http://dacovn.com/Manufacturer,4,Fuji.aspx
*
Nam Nguyen Van
DACO CO., LTD.
No. 19, Block 9, Xa La Urban Area, Ha Dong, Hanoi
Tel***** : (+84) 4 33115838
Fax**** : (+84) 4 33115136
Mobile : (+84) 0902 286 498
Mail: daconam07@gmail.com
Skype : daconam07
YM: vnam_bka
Website: http://www.dacovn.com