Bầy becgie 2 tháng tuổi, bán 3 triệu 600/em. LH: Hằng (0985.0858.72). ĐC: Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, TP.HCM.
Hình các bé:Hình cha các bé: