1/
Lồng khoen HN chạm zit zac như hình + vanh cũng cham vay luôn
Tuổi lồng khồng rành lắm chắc trên chục
Tình trạng dùng lau chưa thay or hư nan nào + vành cứng chắc +0 ôm hay phìn bụng+ không PU và Vecni lên màu tu nhiên+ đáy gổ mít nguyên tắm
Lồng gồm: Áo + cóng tốt ng bộ + cầu, bong sen + xim chuối + bố + mắt mắt trúc + bộ bầu bí đẹp (full) thiếu mỗi chim
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
http://upanh.com/view/?s=upload&id=3rn96y6q3na
2/
Em than 4 mùa nuôi bổi lên lông mới.đang vào lửa
Ở nhà hót lai rai + Ra cội kẹp trg or mái chơi phà phà có xòe nhẹ + ít xù , chụp
Tướng trung chim + có lộn khi mất bình tỉnh hiiiiiiiiii.
Em này đi đánh rất phù hơp mùa 3 bỏ lụp dưới rảy đi dánh cũng khá
Cầm lồng lúc nhảy lúc 0 do bổi mà ai chơi than đều hiểu chuyện này
Clip choi cội o Teo ( con tu phải qua thứ 3 gần cái cây lồng 0 kiếm)

Giá
1/LỒng khoen 800k
2/Than 600k (không lồng) ae xem chim có thể cầm trg hay mái test Hay ra cội coi luôn (bao cội)
call 0984222556 no sms nhé
58 PhanChuTrinh P24 Q.BT, Gần chợ Bà Chieu (karaoke Star)