ĐỊA CHỈ 439 KINH DƯƠNG VƯƠNG AN LAC BÌNH TÂN DT 01289876431 AE LƯU Ý AE NÀO NHÀ XA MUA VỀ KO NÊN XỖ LIỀN VÌ ĐI XA GÀ MỆT XỖ LIỀN DỄ BỊ LÕN LẼN LẮM CON NHÌU GÀ EM THANH LÍ HẾT CHUẪN BỊ THI MUA HẾT SẼ CÓ GIÁ HỮU NGHĨ NHA AE
SỐ 1 GÀ CHUỐI ĐEN LAI 1K CHÂN ĐIỄM CỰA NHÂT NGUYỆT WIN 1X XUẤT XẮC GÀ BẾN ĐÁ GÀ ĐÁ BO TỐC ĐỘ ĐÁ CHÂN SÂU CỰA HIỄM THÍCH HỢP CHO AE MUA VỀ ĐÁ LIỀN GIÁ 850K GÀ NÀY BỖN LÌ LẮM NHA AE
SỐ 2 GÀ CHUỐI LÁ CHÂN XANH DA CAM 1K.20G 11 THÁNG GÀ BỖN LỲ GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG GÀ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ GÀ ĐÁ LÔNG NHƯ MÁY GIÁ 800K
SỐ 3 XÁM SON LAI NÒI MỒNG NGÃ TRÁI 1K CÁN VUÔNG HAI CỰA ĐEN HẾT BÀI 11 THÁNG GÀ ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG GÀ BẾN ĐÁ GÀ ĐÁ BO LỚN ĐÁ CHÂN SÂU CHÍNH XAC GÀ TRE ĐÓNG MẶT GÀ NÒI NÀY GÀ NUOI TỚI BAO LỲ GIÁ 750K
SỐ 4 GÀ CÚ HẦU BÒ MẶT DA CÓC 1K1 TRẠNG ĐÁ 1K CÁN VUÔNG CHÂN TRẮNG GÀ ZIN CHƯA ĐÁ GÀ BẾN ĐÁ ĐÁ CANH NẠP RA CHÂN XÂU RẤT HIỄM CON NÀO MÀ LƠ TƠ MƠ LÀ DỄ CHẾT LẮM GIÁ 600K
GÀ CHÚI CHÂN TRẮNG LAI MÁU 1K GÀ ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG 11 THÁNG GÀ GÀ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ ĐÁ CHÂN BAO CỰA LUN BỖN SÀI CỰA LÀ XÂM MỨC GIÁ 650K