lcd asus mm17d vuông có 14 cái hàng còn rất đẹp
giá 1tr 1e

lcd dell 17in gương wide hàng đẹp có 5e
giá 1tr050k 1e

ae lấy hết có giá tốt