tình hình la cần thanh lý em nó đang dùng làm ổ cứng di dộng nay do nhu cầu cần len
bán 1 trong 2 em thui nhé :
+ e thứ 1 fujitsu 120gb hàng tháo mac mini 2009 450k
+e thứ 2 toshiba 320gb hàng tháo cái vaio ở nhà 800k
giá này đã tham khao nhiu rùi nên hem bớt đâu nhé khỏi trả chi mắc công cả hai bên
Tất cả bao test 7 ngày nhé
LH 012.666.888.96 D/c 10 lô A c.c trần quang diệu Q3