Cần tuyển:- 20 nhân viên bán hàng.
* * * * * * * * *- 10 cộng tác viên.
* * * * * * * * *- Sinh viên,nội trợ làm thêm.
Điều kiện: Nam/nữ 18-50 tuổi.
Quyền lợi:-Thu nhập cao.
* * * * * * * * - Được đào tạo nhiệp vụ.
* * * * * * * * - Thời gian làm việc không giới han.
Liên hệ làm việc: Chị Phương: 0905.590.352