0167.444.3333 3000k Điểm phong thủy rất cao, đặc biệt rất hợp với người mệnh hỏa- đã kích, sang tên chính chủ trong vòng 5' tại các điển GD của Vtel

01232.444.222 700k Nguyên Kít

01232.444.111 600k Nguyên Kít


Bác nào nhiệt tính mua, Call 0983.848.037 có giá fix nhẹ nhàng