Liên hệ: 0933652896 (Biên Hòa, Đồng Nai).
Đặc điểm: Chó cái, màu sắc vàng, xoáy đao rất đẹp, lông sát, đốm lưỡi, chân màng, tai ke, đuôi vót cần câu, đặc biệt rất khôn lanh và thân thiện người, 5 tháng tuồi, dáng rất đẹp.
Giá bán: 2,5 triệu