[IMG] QUẦN SỌT TIM SIZE S,M
[/IMG]
[IMG] QUẦN SỌT ĐINH DẸP SIZE M[/IMG]
[IMG] QUẦN SỌT ĐINH DẸP LƯNG CAO SIZE S,M[/IMG]
[IMG] QẦN SỌT ĐINH TÁN SIZE S,M[/IMG]