Dư dùng túi Think tank Photo Retrospective 5 (mua túi khác vì nâng cấp bộ gear) nên nhượng lại cho anh em nào cần.
Tình trạng túi còn rất mới do cũng ít dùng, chưa rách hay sờn, màu xanh như hình
Giá 1400k
LH:O9O.3.O7.một một.77
157 Đồng khởi, Q.1