Chuẩn bị thi DH, Ko có time chăm sóc, nên bán lại cho bạn nào cần, thỏ đực 3,5 tháng tuổi, xuất sứ Nhà Vật Yêu
Giá ra đi 650k, no fix, Quận 1, sdt: 0993809078