CTY Nhập Khẩu – Sản Xuất – Phân Phối Mực In Nguyễn Vũ
ĐC: 45 Đường 762 Hồng Bàng, P.01, Q.11, TP.HCM
CN: 101 Bình Thới P.11 Q.11
ĐT: 0908.196.197 YH: MucInNguyenVu
WWW.MucInNguyenVu.com
CHUYÊN NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI LINH KIỆN MỰC IN
CHUYÊN SẢN XUẤT – PHÂN PHỐI MỰC IN HIỆU GOLMAX – GREEMAX
HỘP MỰC 12A/ 15A/ 35A/ 49A/ 53A/ 05A/ 92A : 170.000 >>> 260.000
BẢNG GIÁ CỰC HOT !!!! >> http://mucinnguyenvu.com/bang-gia/Default.aspx
********* Mực nạp *********
Mực nạp HP/Canon (140g) prenium – tốt, mịn: 23.000 đ
Mực nạp HP 35A (80g) : 21.000 đ
Mực nạp Samsung (80g) : 22.000 đ
Mực nạp Brother 2240 : 32.000 đ
Mực nạp Brother 2130 : 30.000 đ
Mực nước EPSON KOREA – 100ml : 18.000đ/chai
Mực nước EPSON KOREA – 1000ml : 89.000đ/chai
********** RIIBON - FILM FAX **********
Film 57E / 52E: 25.000đ
Mực 83E : 60.000đ
Mực 88E : 85.000đ
Ribbon LQ 300: 25.000đ
Ribbon LQ 2180: 50.000
Ribbon PR-2: 50.000
********* DRUM *********
DRUM 12A/ 303/ FX 9 tốt : 35.000đ
DRUM 15A/13A/24A/ EP 25 : 35.000đ
DRUM 92A/ EP 22 : 35.000đ
DRUM 49A/53A/ 308 tốt: 37.000đ
DRUM 35A / 78A / 85A tốt: 37.000đ
DRUM 92A/ EP 22 : 35.000đ
DRUM 05A/ CRG 319 : 52.000đ /
DRUM 16A/EP-62: tốt: 86.000đ
DRUM SS 1610/1640/4521F : 50.000đ
DRUM SS 1666/ 1670 : 67.000đ
DRUM SS 1710/4300: 51.000đ
DRUM SS 2850/1915/4623 : 68.000đ
DRUM Brother BT 350 (360): 2030/2040/2050/2070/2150/7340/7320... : 93.000đ
DRUM Brother BT 420: 2130/2220/2240/2250/2270... : 116.000đ
DRUM Panasonic 84E/89E : 85.000đ
DRUM LM E230 : 66.000đ
DRUM EPSON 6200 : 95.000đ
********** GẠT ********
----- Gạt nhỏ -----
GN 12A/49A/05A/ 53A : 8,500đ
GN 15A : 8,500đ
GN 35A/36A/78A/85A/88A : 9,500đ
GN 92A : 8,500đ
GN 29X :19.000đ
Gạt thiếc (nhỏ) SS 1610/1640 : 16.000đ
Gạt thiếc 1660/1666/1630 : 15.000đ
Gạt thiếc 1910/2850/2525/4623 : 17.000đ
----- Gạt lớn -----
GL 12A/ 303/ FX 9/ FX 10 : 8,500đ
GL 15A/13A/24A/49A/53A/EP-25,26,308 : 8,500đ
GL 92A : 8,500đ
GL 35A/36A/78A/85A/88A : 9,500đ
GL 05/ CRG 319 : 11,000đ
GL 29X : 19.000đ
GL (nhựa) SS 1610 / 4521F: 16.000đ
GL SS 1660/1666/1630 : 15.000đ
GL SS 1910/2850/2525/ 4623 : 17.000đ
********** TRỤC SẠC **********
Sạc 12A/49/05/15/13/92/53 : 15.000đ
Sạc 35A/36A/78A/85A/88A : 19.000đ
Sạc SS 1610 : 44.000đ
************* TRỤC TỪ ***********
Ron từ 12A : 3.000đ
Từ 12A: Tốt 15.000đ
Từ 92A/15A : 15.000đ
Từ 49A / 53A : 20.000đ
Từ 05A : 24.000đ
Từ 35A / 78A/ 85A : 19.000đ
Từ SS 1610 : 45.000đ
*********BAO LỤA *********
Bao lụa nhỏ 1200/1010/1020/1005.... : 16.000đ (L1)
Bao lụa lớn 1100 : 46.000đ
Bao lụa 5000 (A3): 99.000đ
Mỡ Bao lụa / hủ : 35.000đ
********* RULO *********
RULO HP 1020 : 68.000đ
RULO HP 1022/3050: 96.000đ
RULO HP 1320 : 83.000đ
RULO HP 1005 : 83.000đ
RULO HP 2035 : 133.000đ
RULO HP 2015 : 83.000đ
RULO HP 1100 : 73.000đ
RULO HP 1200: 73.000đ
RULO HP 5000 : 183.000đ
Rulo HP 5200: 196.000đ
Rulo ép SS 1610: 96.000đ
Rulo sấy SS 1610: 96.000đ
Rulo ép Brother 2140/7340: 113.000đ
Rulo sấy Brother 2140/ 7340: 113.000đ
**************THANH NHIỆT ************
TN Hp 1300/1200 : 125.000đ
********** LOAD GIẤY – Quả đào *********
Quả đào 1010 : 19.000đ
Load HP 1160/1320/2015 : 25.000đ
Load Hp 1000/ 1200/ 1300/ 1150 : 23.000đ
Quả đào SS 1610: 23.000đ
************* CHIP – LK DẪN MỰC ************
CHIP SS 1666 : 40.000đ
CHIP SS 1910/1915/2525/ 4600/4623/SP650 : 20.000đ
Chip SS 1660/1670 :57.000đ
Chip SS 4200 : 10.000đ
Chip SS 2850 : 19.000đ
Chip SS 2550 : 25.000đ
Chip SS 2250 : 55.000đ
Chip SS 2150 : 40.000đ
Chip epson R290: 50.000đ
CHIP EPSON T50 : 61.000đ
CHIP EPSON T60 : 61.000đ
CHIP EPSON A50 : 61.000đ
CHIP EPSON T11/TX 111/TX400 : 51,000đ
Bộ mực 4 màu (chưa gồm IC, mực) : 72,000đ
Bộ mực 6 màu (chưa gồm IC,mực) : 108.000đ
Nước rửa đàu phun 100ml : 60.000đ
Mực nước EPSON (KOREA) 100ml : 18.000đ
Giấy in ảnh A4 – bóng sáng trắng đẹp 240mg : 35.000đ/ xấp
Giấy thuốc A4 - 2 mặt – in đẹp 140mg : 80.000đ/xấp – 100 tờ
Giấy in ảnh A4 – 2 mặt – 160mg : 80.000đ/ xấp – 50 tờ