Cần bán 1 sim taxi
01632.70.70.70 nguyên kit
giá 1,2 tr

lh: 01.687.530.540