*Như tiêu đề mình cần bán 1 cây Nokia 200*
*Máy màu trắng còn mới viền hơi trầy 1 chút . Pin dùng trên 3 ngày*
SDT Liên hệ : 0905432100