Gà mình mới từ quê chở lên , mình đẻ lại cho mấy bạn đá tiền nhiều . Gà mình lai nặng 75 gà zin 100/100
Giá : 1 Triệu 800 ngàn
L/H : Tuấn 096816838