lớp 5; 3b/1800
lớp 7;2b/ 1200
lớp 12;6b/4800 luyện thi đại học
lớp 9; 5b/ 3000 luyện thi lớp 10
*lớp9:6b/3600 luyện*thi lớp 10
Trung tâm gia sư vương thành công cần tuyển gấp gia sư , bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với trung tâm. ưu tiên giáo viên sư phạm và sv sư phạm mới ra trương. điều kiện bắt buộc phải có kinh nghiệm gs trên 1 năm*
* * * * * * * * * * * * * * * Trung tâm gia sư : VƯƠNG THÀNH CÔNG DC: 511 KM8 _QUANG HANH _CẨM PHẢ_ QUẢNG NINH*